JEF Poland

Gdzie tworzy się przyszłość.


Trochę o JEF Poland

JEF Poland (Young European Federalist; Młodzi Europejscy Federaliści) jest federacją niezależnych sekcji, zlokalizowanych w polskich miastach.

JEF Poland stało się prawowitym orędownikiem inicjatyw federalistycznych poprzez współpracę z Forum Ruchu Europejskiego, biurem wykonawczym (Executive Bureau) JEF Europe oraz działając jako partner biura Komisji Europejskiej w Polsce.

Europe Direct oraz różne partie polityczne dały organizacji możliwość zaproszenia członków Parlamentu Europejskiego na debaty powiązane z tematyką Europejską, organizowane w szkołach.JEF Europe
JEF Poland

Trochę o JEF Europe

Celem JEF Europe jest stworzenie demokratycznej Federacji Europejskiej jako istotnego elementu do osiągnięcia pokoju oraz gwarancji osiągnięcia sprawiedliwości i większych swobód dla społeczeństwa oraz pierwszego kroku na drodze do osiągnięcia światowej federacji.

JEF promuje postawę prawdziwego Obywatelstwa Europejskiego oraz pracuje na rzecz rozszerzenia i pogłębienia współpracy w ramach UE i dąży do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego i zintegrowanego społeczeństwa w Europie. Jest niezależne od partii politycznych i ideologii i osiąga swoje cele autonomicznie.

Tym niemniej, organizacja ta może oczywiście brać udział w wymianach opinii i doświadczeń z ruchami politycznymi, instytucjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i ogółem społeczeństwa.

Sekcje

Kontakt
Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia


Minione wydarzenia

Pokaż więcej

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać, lub po prostu napisać, aby powiedzieć cześć!

[email protected]
National Board


Prezes
Michał JarskiInternational Officer
Michał EkiertLocal Branches
Jan PabisiakSkarbnik
Paolo Tinti


Dialog Strukturalny


Koordynator ds. DS
Przemysław Soból
Jeśli znajdziesz jakiś błąd na tej stronie, możesz zgłosić to pod adresem

[email protected]


Blog

Read More

Partnerzy

Europe's People's Forum